Tour

Bản Tin Sáng 11/5 | Nghi vấn quanh việc vắng mặt của tướng hàng đầu Nga tại lễ duyệt binh 9/5 | FBNC

Bản Tin Sáng 11/5 | Nghi vấn quanh việc vắng mặt của tướng hàng đầu Nga tại lễ duyệt binh 9/5 GÓC NHÌN TRÊN CAO 30S-GÓC NHÌN TRÊN CAO: LUNG LINH HỒ THUỶ ĐIỆN ĐAM’BRI GIỮ ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN 30S QUỐC TẾ 30S-TƯỚNG HÀNG ĐẦU CỦA NGA MỚI ĐẾN UKRAINE KHÔNG XUẤT HIỆN TẠI …

Continue Reading