Tour

Tin tức 24h thế giới 14/6, Mưa tên lửa Nga rơi xuống vùng Chernihiv, người dân sơ tán khẩn cấp, FBNC

Tin tức 24h thế giới 14/6 | ‘Mưa’ tên lửa Nga bất ngờ rơi xuống vùng Chernihiv, dân thường sơ tán khẩn cấp ‘MƯA’ TÊN LỬA NGA BẤT NGỜ RƠI XUỐNG VÙNG CHERNIHIV, DÂN THƯỜNG SƠ TÁN KHẨN CẤP BỘ QUỐC PHÒNG NGA CHO BIẾT NHIỀU VŨ KHÍ CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY VIỆN TRỢ …

Continue Reading