Ẩm Thực

Ra mắt thương hiệu phở Cô Mít I Trâu Kinh Bắc Quán

Nhà Hàng: Hội Quán 1976 – Trâu Kinh Bắc #HỘI_QUÁN_1976 #Trâu_Kinh_Bắc #NGON_TỪ_CHẤT_THẬT_TỪ_TÂM 🏡 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏: 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐐𝐔𝐀́𝐍 𝟏𝟗𝟕𝟔 – 𝐓𝐑𝐀̂𝐔 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐁𝐀̆́𝐂 🔗 𝐀𝐝𝐝: #𝐒𝐨̂́_𝟐𝟖_𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡_𝐓𝐡𝐚́𝐢 – 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲- 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 ☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐌𝐫 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝟎𝟗𝟑𝟑 𝟗𝟔𝟗 𝟏𝟐𝟑 📩 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: [email protected] 🏡 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐: #𝐓𝐑𝐀̂𝐔_𝐊𝐈𝐍𝐇_𝐁𝐀̆́𝐂_𝟒𝟔𝟐_Đ𝐨̣̂𝐢_𝐂𝐚̂́𝐧 🔗 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟔𝟐 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 …

Continue Reading