Địa Điểm

Du lịch Quảng Ninh, những tín hiệu hồi sinh và kỳ vọng từ những giải pháp táo bạo

Du lịch Quảng Ninh, những tín hiệu hồi sinh và kỳ vọng từ những giải pháp táo bạo

dulichcualo123.com Đón những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu mở cửa đón khách nội tỉnh, Quảng Ninh đặt ra những kỳ vọng lớn hơn với ngành du lịch tỉnh nhà trong những tháng cuối năm, bằng nhiều giải pháp táo bạo và sản phẩm mới hấp dẫn. Hé cánh cửa …

Continue Reading