Di Chuyển

Full-Hành Trình Phượt Hà Giang bằng Xe Máy Honda win130cc Siêu Phiêu | Đèo Mã Pí Lèng, Vực Tu Sản..

Full-Hành Trình Phượt Hà Giang bằng Xe Máy Honda win130cc Siêu Phiêu | Đèo Mã Pí Lèng, Vực Tu Sản.. FULL SERI HÀNH TRÌNH PHƯỢT HÀ GIANG: ►T1: SỰ KHỞI ĐẦU CHINH PHỤC HÀ GIANG: ►T2: ĐÈO GIÓ: ►T3:THOÁT KHỎ ĐÈO GIÓ: ►T4: LẨU GÀ ĐEN: ►T5: ĐÈO MÃ PỈ LÈNG: ►T6:VƯỢT BIÊN: ►T7:MỎM ĐÁ …

Continue Reading
Di Chuyển

PHƯỢT HÀ GIANG: LŨNG CÚ, ĐỒNG VĂN, SÔNG NHO QUẾ, MÃ PÍ LÈNG (Short version)

PHƯỢT HÀ GIANG: LŨNG CÚ, ĐỒNG VĂN, SÔNG NHO QUẾ, MÃ PÍ LÈNG Full version: Music: Fearless – Lost Sky ► Nhớ ấn đăng ký để nhận được những video mới sớm nhất có thể nha các bạn ————————————————————————————————————- ► Liên Hệ: * Email: [email protected] * Facebook: * Instagram: ————————————————————————————————————- #Phượt #HàGiang #ĐồngVăn #LũngCú #MãPíLèng …

Continue Reading