Di Chuyển

Phượt Hà Giang | Cột mốc đôi 261 tại Của khẩu Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang | Dũng Nguyễn TV

Thực hiện kế hoạch của Uỷ ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, sáng 14/6, Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc đã tổ chức lễ đặt mốc số 261 tại cửa khẩu quốc gia Thanh Thuỷ, Hà Giang (Việt Nam) và cửa khẩu Thiên Bảo, …

Continue Reading