Di Chuyển

Bỏ ra 120 Triệu để ở 7 đêm tại Khách sạn 5*, để có thêm kiến thức và kinh nghiệm gì cho nghề nghiệp?

#MexicoTrip #ThaiCongTravel #ThaiCongTV #luxuryhome #ntkthaicong #thaiconginteriordesign Với Thái Công, du lịch không chỉ là điểm đến mà du lịch là cả một hành trình. Lần này Thái Công và Huy Yves đến Mexico, bỏ ra 120 triệu để ở 7 đêm tại Khách sạn 5 sao W Hotel Punta Mita Mexico để được gì? ⏩ …

Continue Reading