Tour

Du lịch Châu Âu – Europe Trip

Chuyến đi diễn ra vào tháng 10 năm 2019, nhưng đến hôm nay (tháng 7 năm 2021), vì ở nhà tránh dịch nên có chút rảnh rỗi, tui đã có thời gian làm video này. Mục đích chính là để lưu lại kỉ niệm về chuyến đi này vì không biết đến khi nào mới …

Continue Reading