Tour

Chuyến đi Châu Âu lần đầu tiên của bố mẹ Xoài – XOÀI FAM IN AMSTERDAM | TRAVEL WITH XOAI FAM

Chuyến đi Châu Âu lần đầu tiên của bố mẹ Xoài.♡ Vì quá thích nên chúng mình cũng hơi mải “hưởng”, có nhiều lúc quên quay lại luôn … Ngoài những hoạt động trong video này, thì chúng mình còn rất nhiều trải nghiệm thú vị và đáng nhớ tại Amsterdam. Đây là một nơi …

Continue Reading