Ẩm Thực

VẬT DÂN TỘC HỘI LÀNG BẤT LỰ BẮC NINH 2018 (Nguyễn Tiến Hoàng – Vĩnh Phúc VS Ngô Thành Tân -Phú Thọ)

VẬT DÂN TỘC HỘI LÀNG BẤT LỰ BẮC NINH 2018 (Nguyễn Tiến Hoàng – Vĩnh Phúc VS Ngô Thành Tân -Phú Thọ) Welcome you and your friends to Vlog Channel Người Kinh Bắc TV. Người Kinh Bắc TV The channel shares about life, people, culture, cuisine, festivals Bắc Ninh – Kinh Bắc the view of …

Continue Reading