// add yoast seo Breadcum to post // End add Breadcum
Tour

Tại sao đường phố ở các thành phố Châu Âu hầu như không có cây xanh? | Não Vô Hạn #shorts


Thông tin tour du lịch hấp dẫn nhất xem tại: du lịch cửa lò

Chuyên mục: https://dulichcualo123.com/category/tour

Hãy chia sẻ bài viết nhé!

See also  🔴 [Trực Tiếp] CHÀO BUỔI SÁNG VTV1 ngày 1/11 | Tin tức dịch COVID-19 | Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay

21 Comments

  1. Ở Châu Âu cây xanh để nơi khác quê vườn cây xanh chứ không có cây xanh ở thành phố

  2. Tại vì kiến trúc của họ có xây cở sở hạ tầng và những cống thoát nước,nên khi mưa họ ko bị ngậm lụt như ở vn ta

  3. 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤🖤🖤🖤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤🖤❤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤❤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤❤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

Leave a Reply