// add yoast seo Breadcum to post // End add Breadcum
Ẩm Thực

Ra mắt thương hiệu phở Cô Mít I Trâu Kinh Bắc QuánNhà Hàng: Hội Quán 1976 – Trâu Kinh Bắc
#HỘI_QUÁN_1976
#Trâu_Kinh_Bắc
#NGON_TỪ_CHẤT_THẬT_TỪ_TÂM
🏡 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟏:
𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐐𝐔𝐀́𝐍 𝟏𝟗𝟕𝟔 – 𝐓𝐑𝐀̂𝐔 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐁𝐀̆́𝐂
🔗 𝐀𝐝𝐝: #𝐒𝐨̂́_𝟐𝟖_𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡_𝐓𝐡𝐚́𝐢 – 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲- 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝐌𝐫 𝐃𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝟎𝟗𝟑𝟑 𝟗𝟔𝟗 𝟏𝟐𝟑
📩 𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥: [email protected]
🏡 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟐:
#𝐓𝐑𝐀̂𝐔_𝐊𝐈𝐍𝐇_𝐁𝐀̆́𝐂_𝟒𝟔𝟐_Đ𝐨̣̂𝐢_𝐂𝐚̂́𝐧
🔗 𝐀𝐝𝐝: 𝟒𝟔𝟐 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐚̂́𝐧 𝐁𝐚 Đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎️ Đ𝐓: 𝟎𝟐𝟒 𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟎𝟑𝟐𝟗
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟔𝟏 𝟔𝟔𝟖 𝟖𝟑𝟗
🏡 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟑:
#𝐓𝐑𝐀̂𝐔_𝐊𝐈𝐍𝐇_𝐁𝐀̆́𝐂_𝐂𝐀̂̉𝐌_𝐏𝐇𝐀̉
🔗 𝐀𝐝𝐝: 𝐓𝐨̂̉ 𝟓 𝐤𝐡𝐮 𝟔𝐂 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐞̂́𝐧 𝐃𝐨, 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠, 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐏𝐡𝐚̉
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟑𝟑 𝟕𝟐𝟓 𝟐𝟓𝟐𝟔
🏡 𝐂𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝟒:
#𝐓𝐑𝐀̂𝐔_𝐊𝐈𝐍𝐇_𝐁𝐀̆́𝐂_𝐇𝐎𝐀̀𝐍𝐆_𝐐𝐔𝐎̂́𝐂_𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓
🔗 𝐀𝐝𝐝: 𝟐𝟔 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐍𝐠𝐡𝐢̃𝐚 Đ𝐨̂, 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢
☎️ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟎𝟗𝟑𝟑 𝟗𝟔𝟗 𝟏𝟐𝟑

Lời ngỏ:

Chuyên mục Ẩm thực của chúng tôi giới thiệu tới các bạn những bài viết, video chuyên ẩm thực Việt Nam. Từ ẩm thực Phía Bắc đến ẩm thực Phía nam trải dài trên mảnh đất hình chữ S ngàn năm văn Hiến này. Chắt lọc những tinh hoa ẩm thực Việt.

Hãy để lại 1 bình luận và chia sẻ bài viết này nếu bạn thấy hữu ích

dulichcualo123.com xin cảm ơn!

See also  Bánh Mì Chảo Sườn Trứng Ốp La 45k gần 30 năm của Người Hoa ở Sài Gòn

2 Comments

Leave a Reply