// add yoast seo Breadcum to post // End add Breadcum
Địa Điểm

“Mục sở thị” cách sắp xếp hành lý lên khoang máy bay

"Mục sở thị" cách sắp xếp hành lý lên khoang máy bay


dulichcualo123.com

Đối với những máy bay thương mại dạng nhỏ, người ta sử dụng hệ thống băng chuyền có phần đầu nâng lên hạ xuống linh hoạt giúp việc sắp xếp hành lý vào khoang trở nên dễ dàng, tiết kiệm công sức hơn.

Khám phá quy trình vận chuyển, sắp xếp hành lý lên khoang máy bay (Nguồn: Power Stow).

Thảo Trinh

Theo Power Stow

See also  Kỳ lạ vùng đất lấy việc đan lát làm thước đo... giá trị đàn ông

Leave a Reply